Chamoy Madness!

Milkshakes!

MANGONADAS

New Item! Tostielote!

CEVICHE

                                      

@MUNCHIESNACKSA


Hours


Monday-Thursday: 11 am - 10 pm
Friday-Saturday: 11 am - 10 pm
Sunday: 12 pm - 10 pm

   Tostitos Mazatlan